លក់ផលិតផលលើអនឡាញរញ៉េរញ៉ៃពេក អ្នកលក់ធំបែជាសម្រេច ធ្វើរឿងមួយគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល

(ភ្នំពេញ )៖ អ្នកលក់អនឡាញ របស់ផលិតផល ថែរក្សាសម្រស់ T&L Natural ជាច្រេីន នាក់ បានសម្រេចចិត្តធ្វេីរឿងមួយ ជាមួយខាងក្រុមហ៊ុន Theara Leang Co., Ltd បន្ទាប់ពីចំណាយពេលប្រមាណ៣ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ហេីយមានភាពជឿជាក់លេីការដឹកនាំ និងផលិតផលថែរក្សាថាមានគុណភាព ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់

អានលម្អិត