ស្ត្រីម្នាក់បានទំលាយអាថកំបាំងខ្ទិចខ្ចី រឿងការប្រើប្រាស់ផលិត Gleamy

បន្ទាប់ពីមានការគាំទ្រពីអតិថិជន ដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នូវផលិតផល Gleamyនេះ សង្កេតឃើញថាមានអតិថិជនជាច្រើនតែងតែមានការកោតសរសើរមិនដែលដាច់ពីម៉ាត់ ចំពោះផលិតផល Gleamy ។ យើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Somaly Julie Chhuon បានបង្ហោះតាមសង្គមឲ្យដឹងថា៖ Je Gleamy ជាអ្នកលក់ដំលូងមូល មិនចេះផាត់មុខ មិនចេះពាក់លែនភ្មែក មិនចេះប្រើកាមេរ៉ាកែមុខ មិនចេះថតត្រូវប្លង់ សំខាន់មុខគាត់មានប្រវត្តិមានមុខសាច់មុខអាក្រក់ខ្លាំង

អានលម្អិត